Нужни напътствия за свежа поляна

Типове морави За да имате исканата от Вас поляна, необходимо е да изберете коректната смеска за трева (комбинация от семена), например английски райграс или власатка. Има съответстваща смесица от семена за абсолютно всеки тип поляна. А те възможно е да бъдат спортни, декоративни, обществени или пък някои други ландшафтни местности. Напояване на ливадите Тревните площи […]