Сумата на застрахователната ви полица много зависи от рисковете, които ви застрашават

car insurance

Но как да контролираме приблизително колко плащаме за премийни погасителни вноски.

Държавният пазар на застраховане още се подобрява, при положение дори и в условия на икономическа криза се вижда ръст на премийните приходи като при общото, така и при застраховка живот. Дали също споменатото означава, че финансовата култура на потребителите в страната е нараснала? Реално може и да е така. Истина е обаче, че много от българите си купуват застраховки при условие, че липсва друг избор. Докато карате без текуща Гражданска отговорност примерно, рискувате не само солидна глоба, също така и да ви приберат документа за шофиране. А ако можете да накарате някоя банка да ви отпусне кредит, е възможно да се сбогувате с вашите мечти, докато не застраховате заложеното си имущество, или здравето и бъдещите си приходи. Жителите, които не са принудени от подобна ситуация също много рядко прекрачват прага на застрахователен агент. Повечето са точно тези, които през живота си никога не са си закупували полица.

Повечето домакинства си мислят, че, докато едва намират средства да покрият битовите си такси, е лукс да да мислят за различни разноски по застраховка на имота или здравето си. Една от основните причини да се очакват големи премийни вноски е, че те не са на “ти” с работата на застрахователните дружества и методите за определянето на крайните цени. Винаги, когато подписва с Вас договор, един фактор става основен за компанията – поеманият риск. Често той е възможно да е много висок, че да не можете да си купите застраховка на каквато и да е цена. Например, ако Вие живеете в район, застрашен от чести земетресения, е наистина много вероятно никоя застрахователна фирма да не иска да покрие имота ви срещу горепосочената реална опасност.

От друга страна, ако фирмата обмисли, че рискът, свързан с договора Ви е минимален, дължимите от вас премийни вноски може да са толкова ниски, че да си ги позволите лесно даже и с малкия си бюджет. Как точно застрахователите изчисляват опасността при различните продукти и услуги? Макар че са установени много специфични различия, основно има някои съществени правила, до които се придържат членовете на сектора по света.

Вижте сайта ни: проверка гражданска отговорност

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *